Om oss

Företaget är privatägt och leds av Ylva Rhodin, som är VD och i grunden en  välrenommérad sjukgymnast. Bolagets organisationsmodell och verksamhetsidé bygger på att ha förhållandevis få egna anställda och att kontraktera all nödvändig kompetens. 

Sjukgymnast/fysioterapeut

Lång erfarenhet sedan 1977  av led/muskler och nervorsakade besvär.

Behandling:

  • Manuella tekniker
  • Akupunktur
  • Rehabiliteringsträning
Ortopedspecialist

Med mångårig erfarenhet av:

  • Frakturer
  • Axelsjukdomar och skador
  • Ryggsjukdomar och skador
  • Axel, höft och knäartros
  • Fotåkommor
  • Armbåge och handled-hand
Specialist i smärtlindring/anestesi och medicine doktor

Disputerat och forskat på långtidseffekter av opioider och läkemedelsberoende. Mångårig erfarenhet av att arbeta både med akut och långvarig smärta. Anställd och verksam på Smärtcentrum i Uppsala, Nordens största multiprofessionella och multidisciplnära smärtenhet.

Administratör

Rutiner

Hälsoalliansen tillämpar rutiner som säkerställer att utförda uppdrag sker på sådant sätt att överenskommen omfattning och resultat uppnås. De interna arbetssystemen innehåller tydliga rutiner för kontroller, återkoppling och uppföljning. Det finns också klara rutiner för att svara upp mot krav i standarder, lagar och cirkulär.