Om oss

Teamet bakom vår framgång

 

 

 

Om företaget

 

Tre verksamhetsområden:
Privat hälso- och sjukvård

I denna tas patienter med och utan remiss emot. Hälsoalliansen har specialistläkare inom allmänmedicin, ortopedi och smärta. Några av sjukgymnasterna är landstingsfinansierade, vilket innebär att landstingets taxa och frikort gäller hos dessa.

Företagshälso- och sjukvård

Häsoalliansen och anslutna företag och organisationer arbetar i ett nära arbetssätt. Detta underlättar möjligheterna att stärka organisationer, upptäcka behov, förebygga och mobilisera åtgärder. Hälsoalliansen erbjuder en unik företagshälsovård med hög specialistkompetens.

Gym och rehabträning

Gym för träning och rehabilitering. Hälsoalliansen erbjuder medlemskap för alla behov och tillhandahåller handdukar och i omklädningsrummet finns schampo och balsam samt tillgång till låsbara skåp.

Ägande

Företaget är privatägt och leds av Ylva Rhodin, som är VD och i grunden en mycket välrenommérad sjukgymnast. Bolagets organisationsmodell och verksamhetsidé bygger på att ha förhållandevis få egna anställda och att kontraktera all nödvändig kompetens. Detta för att uppnå maximal flexibilitet och för att ständigt kunna erbjuda kunderna exakt den kompetens som efterfrågas från tid till annan. På så sätt kan en maximal kompetensbredd uppnås som motsvarar behoven från tid till annan.

Medlemskap

Hälsoalliansen är medlem i Sveriges Företagshälsor och har ett mycket brett kontaktnät i branschen, för utbyte av kunskap och färdigheter.

Rutiner

Hälsoalliansen tillämpar rutiner som säkerställer att utförda uppdrag sker på sådant sätt att överenskommen omfattning och resultat uppnås. De interna arbetssystemen innehåller tydliga rutiner för kontroller, återkoppling och uppföljning. Det finns också klara rutiner för att svara upp mot krav i standarder, lagar och cirkulär;

Kvalitet

Ledningssystem för kvalitet – Specifikation för svensk företagshälsovård utgåva 5/2005-09

  • Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 9001:2000 till väsentliga delar
  • Kvalitetssystem inom hälso- och sjukvård, SOSFS 2005:12
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

Allt under ett och samma tak

På Hälsoalliansen arbetar vi multiprofessionellt med förebyggande hälsoarbete och sjukvård i ett väl inarbetat team.

Hälsoalliansen, Asta Care AB, (556104-0345) har sina rötter i den företagshälsovårdcentral som byggdes upp inom Pharmacia AB. I samband med att dessa beslutade att inte längre driva denna i egen regi, startades Hälsoalliansen år 2002. Bolaget nyttjar samma ändamålsenliga och skräddarsydda lokaler som Pharmacia byggde särskilt för ändamålet på Rapsgatan 7 i Uppsala. Förutom reception, väntrum, undersökningsrum, läkarrum, samtalsrum och administrativa utrymmen, innehåller dessa även väl tilltagna utrymmen för gym samt omklädningsrum till dessa.